Skip to content
Several naked men and women move together and are intertwined

Ryudai Takano

#19(ca.ra.ma.ru), 1996

Gelatin Silver Print

ⒸRyudai Takano, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

 

4-32-6, Park Grace Shinjuku Bldg.206
Nishi-Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku
Tokyo, Japan 160-0023
03-6276-6731 (Phone)
03-6276-6738 (Fax))
info@ycassociates.co.jp
www.ycassociates.co.jp

HOURS
12:00-18:00

ARTISTS

The Estate of Jiro Takamatsu, The Estate of Katsuro Yoshida, The Estate of Shin Yanagisawa, The Estate of Masafumi Maita, The Estate of Kazuyo Kinoshita, Ari Saarto, Atsunobu Kohira, Beat Streuli, Chikako Yamashiro, David Shrigley, Dominik Lejman, Emmanuel Guillaud, Etsuko Watanabe, Hisashi Yamamoto, Kanji Wakae, Kazuo Kitai, Keiji Uematsu, Kenryou Gu, Mina Katsuki, Motohiro Tomii, Naruki Oshima, Nobuhiro Nakanishi, Norio Imai, Riitta Päiväläinen, Ryudai Takano, Shiho Yoshida, Takuma Uematsu, Teppei Kaneuji, Wataru Yamamoto, Wonho LEE, Yasuko Watanabe